הידעת? - הסברים בכינוס

בעל חוב (חייב)/פושט רגל
חייב הוא אדם, שחייב כספים לזולת, ואין ביכולתו לפרוע את חובותיו. מוגדר כבגיר ללא הבדל אזרחותו ומקום מושבו הקבוע, ובתנאי שניהל עסקים בישראל, בעצמו או על-ידי מי מטעמו, אך הוא עצמו היה בישראל, וגר בה בעת שנוצרו חובותיו - לא פחות מעשרת אלפים שקלים חדשים.

כונס נכסים
אדם שמונה והוסמך ע"י בית המשפט (לסוגיו) / יו"ר ההוצל"פ לנקוט בדרכים שונות ומגוונות לתפיסה ומימוש של נכס, ברוב המקרים יהיה אדם זה עו"ד מטעם מבקש הכינוס (בנק / רשות וכד').
כונס הנכסים משמש כזרוע בית המשפט / ההוצל"פ ומחויב בכלליהם וחוקיהם.

כינוס נכסים ודרך פעולה
כינוס נכסים הוא סטאטוס, שמתחיל לפני הכרזת פשיטת רגל. בית-המשפט המחוזי, לבקשת נושה, נותן צו כינוס.
משמעות הכינוס היא, התנהלות כונס הנכסים לקבלת חזקה, מכירה ומימוש נכסיו ורכושו של החייב, בעבר, בהווה ובעתיד, (לרוב מקרקעין, רכב), עם קבלת חזקה והערכת שווי בנכס, מפרסם הכונס מודעה מוגבלת בזמן לקבלת הצעות לרכישה,במודעה- תנאי הרכישה ומועד להצגת הטובין.
קבלת ההצעה מותנת בצירוף פיקדון של שיק בנקאי / ערבות בנקאית בגובה 10% מסך ההצעה (לעיתים יגביל הכונס את מחיר המינימום להצעה).
בגמר מועד הפרסום, במידה וישנן מס' הצעות לרכש, יזמין הכונס את המציעים להתמחרות (מעין "מכרז"), כאשר ההצעה הגבוהה ביותר תהווה מחיר פתיחה.
במידה ומציע אינו מעוניין לשפר הצעתו רשאי הנ"ל לפרוש ולקבל פקדונו חזרה.


המשך...